Městská sportovní hala jako srdce plánovaných městských sportovišť

Projekt městské sportovní haly je z hlediska dlouhodobého pohledu na fungování města díky efektivnímu fungování a pozitivnímu provoznímu hospodaření v řádu až milionů Kč koncipován jako základní stavební kamen pro plánovanou tvorbu městských sportovišť, které by mohly vzniknout pro obyvatele města v brandýské části města na Spořilově a v Boleslavi v areálu Houštky. A právě z pravidelného zisku multifunkční městské sportovní haly je možné vytvořit stabilní zdroj příjmů pro dlouhodobé provozní financování plánovaných městských sportovních center tak, aby nezatěžovaly budoucí rozpočty města.

Jednou ze základních funkcí města je nabídka služeb pro své obyvatele. A právě v oblasti sportu a volnočasových aktivit naše město směrem k svým občanům dlouhodobě selhává díky absenci vlastnictví vhodné sportovní infrastruktury. Obyvatelé našeho města jsou tak odkázáni na služby spolků a sportovních organizací, které ovšem na provoz a opravy vlastních areálů i přes obrovské úsilí shánějí prostředky jen velmi obtížně a jejich stav tak bohužel často koresponduje s neutěšeným stavem majetku města.

A přestože se město v posledních letech, jak ukazuje tabulka níže, snaží nedostatečnou vlastní infrastrukturu suplovat zvýšenou podporou sportovních a kulturních organizací a spolků, ani tato výše ale neumožní těmto organizacím řešit pravidelné investice do vlastního sportovního či spolkového zázemí. A pokud se k tomu přičte ještě velmi nestabilní prostředí investičních dotačních programů ze strany státu a kraje, vidina dobrého výsledku je opět spíše v nedohlednu.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
celkové výdaje rozpočtu 513 367 Kč 379 630 Kč 352 946 Kč 408 683 Kč 433 584 Kč 334 653 Kč 474 619 Kč 376 137 Kč
podpora spolkové činnosti 2 990 Kč 3 131 Kč 3 092 Kč 3 410 Kč 5 382 Kč 7 150 Kč 9 736 Kč 11 165 Kč
% výdajů rozpočtu 0,58% 0,82% 0,88% 0,83% 1,24% 2,14% 2,05% 2,97%
souhrn výdajů 2011 – 2014 1 654 626 Kč 1 618 993 Kč
celková podpora 12 623 Kč 33 433 Kč
Poznámka – údaje jsou uvedené v tisících Kč !!!

Elegantním řešením se tak nabízí společný projekt města a sportovních klubů, kdy město získává chybějící sportovní infrastrukturu a finančně se následně podílí jak na provozu těchto areálů, tak na jejich postupném zvelebování a rozvoji tak, aby kromě adekvátního sportovního zázemí pro sportovní kluby mohlo nabídnout další sportovní a volnočasové služby svým obyvatelům, za kterými jinak dojíždějí do okolních měst.  To má pro město samozřejmě opět pozitivní ekonomický dopad, když obyvatelé utrácejí peníze ve městě a nevozí je do okolních měst, město navíc může tuto situaci podpořit např. vytvořením „karty občana“ se systémem bonusů a slev při využívání jednotlivých městských zařízení, a to nejen těch sportovních.

A právě díky projektu městské sportovní haly a jejímu efektivnímu využití a ekonomickému provozu získá město dostatečný a dlouhodobý finanční zdroj v řádu až milionů Kč (konkrétní výše bude odvislá vedle nájmů hlavně od počtu a typu akcí a rozsahu doprovodných služeb ve formě stravování a ubytování) a rozjezd další projektu pro své obyvatele – městských sportovišť. I proto má investice do projektu sportovní haly významný ekonomický smysl.

Pozn. JJ – K článku umístit fotky sportovišť – Spořilov je nová vizualizace, Houšťka stávající stadion. A dále ke článkům připojit rámeček s krátkým textem a fotkou představitelů fotbalu a atletiky, jak nás podporují a že jsme to my, kdo s nimi na tom budou spolupracovat, toto je klíčové pro to, abychom s tím vyšli první a sportovci pak už jen vypadali, že to papouškují. Texty do rámeečků viz níže.

– podpora Fotbal a Atletika – texty do rámečků k fotkám představitelů klubů

Spolek Fotbalový klub Brandýs nad Labem, z.s. je jedním z iniciátorů projektu městského sportovního centra v areálu Na Spořilově v Brandýse nad Labem. Plně podporujeme myšlenku Honzy Jirovského a jeho kolegů na vznik městských sportovišť v Brandýse a Boleslavi a jsme připraveni ke spolupráci na jejich realizaci. Pevně věříme, že si podobně jako Městská sportovní hala získá podporu veřejnosti a podaří se je v následujícím období společně realizovat.

Mgr. Jiří Weigl, místopředseda výboru FK Brandýs

 

Jednoznačně podporuji myšlenku Honzy Jirovského a jeho kolegů na vznik městských sportovišť v Brandýse a Boleslavi a jsme jako atletika připraveni ke spolupráci na jejich realizaci, a to v boleslavské části města v areálu Houštky.

Ing. Tomáš Linhart, předseda výboru Atletika Stará Boleslav