Velký třesk – jak opravit silnice a chodníky v Brandýse a Boleslavi

Silnice a chodníky v našem městě jsou ve špatném stavu. Město je dnes opravuje postupně, podle volných prostředků. To bohužel znamená, že se nedožijeme stavu, kdy “bude opraveno”.

Je spravedlivé říct, že tento postup měl svůj důvod: po předchozím vedení radnice byla pokladna poloprázdná a nešlo se pouštět do větších finančních dobrodružství.

Dnes už tu máme základy, na kterých se dá stavět a pustit se do rozsáhlejší akce, kterou jsme nazvali Velký třesk. V něm se v bloku vysoutěží oprava velkého množství silnic a chodníků tak, aby bylo možné práci udělat rychle, najednou, s co nejmenším obtěžováním občanů – a co nejlevněji a zároveň nejkvalitněji. Do konce roku 2022 by tak Brandýs i Boleslav měly renovované všechny zanedbané městské ulice, v jednotném stylu a v úpravě pro zachytávání dešťové vody i včetně výsadby městské zeleně pro snížení vedra ve městě. Financování by proběhlo formou bankovní půjčky, kterou by město splácelo z peněz, které dnes pravidelně beztak alokuje na opravy ulic. Jenom bychom využili příležitosti na finančním trhu, kdy půjčky (zejména pro města) jsou za velmi výhodných podmínek 1-2 % úročení a zafixovali dnes rostoucí ceny stavebních prací. O další běžné opravy by se starala městská servisní organizace BBM.

Rozbité silnice. Nejde je donekonečna záplatovat, musí se opravit pořádně a pak dlouhodobě udržovat, což by mohla dělat městská servisní organizace BBM.

Tolik stručná informace o plánu Pirátů se STANem, jak se vyrovnat se stavem ulic ve městě. Je při té příležitosti nutné připomenout, že část “hlavních” ulic typu Pražská nebo Olbrachtova jsou v majetku kraje a jich se Třesk netýká, na ně chceme zvolit jiný postup. Stejně tak se postup nebude týkat ulic, u nichž se do té doby nevypořádají majetkové vztahy (některé ulice mají část pozemku v držení dalších osob a ty nemusí s prací souhlasit) nebo u slepých ulic, u kterých obyvatelé nebudou souhlasit se spoluúčastí.

Postup je vyzkoušený v jiných městech, kde jsme se byli podívat a načerpat zkušenosti, jak postupovat a na co si dát pozor.

Pokud vás zajímají detaily takové akce, máme k dispozici podrobněji rozepsaný prováděcí záměr.


Jak proběhne Velký třesk

V první etapě se akce realizuje na vymezenou skupinu silnic, přičemž obecně se postupuje v tomto pořadí:

 • silnice v havarijním stavu v majetku města
 • silnice v majetku města a vypořádanými majetkovými vztahy, bez právních vad (střední typ opravy) – např. Výletní
 • problematické silnice s právními vadami/nevypořádanými vztahy

rozplánování třesku

První etapa se soustředí na ulice v celkovém investičním objemu 50-70 milionů Kč, na ní se odladí práce všech součástí města na projektu i vůči partnerům.

Práci řídí městský architekt – urbanista spolu se svým poradním sborem (dnešní komise).

V rámci této etapy (a následně pro další etapy) proběhnou tyto kroky

 1. vytvořit definici silničního a uličního stylu města, tedy toho, jak má taková typická ulice a její prvky vypadat – včetně stromů, parkovacích míst, osvětlení (jednorázově)
 2. vytvořit úvodní pasport dotčených silnic  (tyto dva výše uvedené body má na starosti městský architekt nebo samostatný projektant) a odhad investice
 3. zajištění externího financování
 4. vytvořit projektovou dokumentaci (externí firma pod dozorem architekta)
 5. zajištění stavebních povolení (projektant/architekt na stavebním úřadě)
 6. kontraktace inženýringové firmy, která bude řešit stavební dozor, případně městský architekt
 7. vysoutěžení opravy silnice
 8. oprava silnice pod stavebním dozorem
 9. čerpání úvěru
 10. převzetí stavby (architekt, dozor, zadavatel)

Harmonogram

 • zima 2018 – hledání architekta, pasportizace ulic
 • do září 2019 – příprava projektů
 • do března 2020 vysoutěžit stavbu s ohledem na cenu, časové podmínky a kvalitu dodávky
 • ideálně do konce 2022 průběžně dokončovat opravy co největší části ulic, v závislosti na cenové nabídce a možností dodavatelů i města

Součástí zadání je i vypracování zvýšené odolnosti města vůči vedru. Veškerá dešťová voda z komunikací se zachycuje a zasakuje nebo dále používá, ulice jsou doplněny zelení atd. Brandýs je nejteplejší město Česka a bude první, které bude suchem a horkem trpět.

Je to realizovatelné?

Klíčové prvky jsou vlastně dva: peníze a příprava celého projektu. Ve věci peněz je nyní doba příhodná, protože úvěry pro města jsou nejlevnější za mnoho posledních let – a dotace na městskou infrastrukturu nejsou. Město nemá žádné úvěry a dalším odkládáním oprav se stav silnic a chodníků zhorší do té míry, že oprava bude násobně dražší. Není tedy, na co čekat.

Příprava projektu si žádá lidské kapacity. Zkušené úředníky máme, potřebují ale také zkušené vedení. To by bylo nutné rozšířit o městského architekta, který by dohlédl na projekty a město by za tuto práci neplatilo externí firmě. A také odborný radní pro tento typ investic, který podpoří úředníky každodenní prací na tomto projektu a povede strategická jednání s bankami i dodavateli.

Že je takový projekt realizovatelný se již mnohokrát ověřilo – byli jsme se podívat v Černošicích, stejně postupovaly Mnichovice nebo Říčany a v těchto městech jsou místní komunikace opravené.

Pusťte nás na to!

Vaši Piráti se STANem

Autor: Patrick Zandl

zastupitel města za Piráty v letech 2018-2021.