Proč je třetí místostarosta Brandýsa špatně

Je to důležité téma z jednání zastupitelstva a tak se u něj zastavíme zvláště. Proč je podle nás třetí místostarosta Brandýsa špatně? Proč jsme proti němu vystoupili teď a minulé volební období to bylo v pořádku?

Proč nám vadí třetí místostarosta až teď?

Poslední otázku nejprve. Minulé volební období byl 3. místostarosta „neuvolněný“, tedy nepracoval na plný pracovní úvazek a pobíral citelně méně peněz. K závěru, že třetí místostarosta není potřeby, ostatně tehdejší koalice Dvojměstí a Podpory došla také, post se měl zrušit. Nově se třetím místostarostou města stal Jaroslav Dušek a je „uvolněný“, jde tedy o práci na plný úvazek a o citelně vyšší výdaj z rozpočtu města. O kolik? Zhruba o 3 miliony Kč navíc, tedy o stejnou částku, jako stojí stát umístění dvaceti dětí ve školce po dobu jeho mandátu.

Zopakujme si také, že třetího místostarostu podobně velká města nemají. Z okolních obcí jej mají podstatně větší statutární města s dvojnásobkem obyvatel (Mladá Boleslav či Kladno).

Dvacet školáčků nebo třetí místostarosta?

Ve skutečnosti ale nejsou problémem peníze, jsme relativně velké město a práce je tu hodně, lze souhlasit s panem Homolkou, že investovat do dobré práce se nám vyplatí. V podstatě stejnou částku Piráti se STANem navrhovali vydat na městského architekta, tedy odborníka, který se bude starat o rekonstrukci města, údržbu budov, komunikací a koordinaci prací s krajem. Takže peníze byl pro nás až ten druhý problém, sami bychom jich v případě našeho zvolení zřejmě vydali ještě více, abychom pohnuli s problémy města.

Problémem je ta práce, která se podle nás neodvede. Třetí místostarosta J. Dušek formálně odešel z původního místa referenta bezpečnosti města a na poloviční úvazek byl někdo místo něj přijat. To je překvapující, měli jsme za to, že na tomto místě bylo práce dost, ale podle pana Homolky bude část práce referenta vykonávat místostarosta Dušek ze své pozice. Ve skutečnosti tedy bude mít na práci místostarosty jen polovinu času a to už koliduje s vyjádřením radnice, že je pro něj hromada práce. Do jeho působnosti přitom má spadat doprava, bezpečnost včetně městské policie, krizové řízení i IT, tedy široké spektrum úkolů.

Podívali jsme se do zápisů z jednání Rady města, abychom zkontrolovali, jak masivně se třetí místostarosta věnuje bezpečnosti, IT a dopravní situaci, tedy pilířům volebního programu stávající koalice. Zatím přesně nula času. A to přes proklamované sliby „projektů v šuplíku“, kterými se honosilo Naše dvojměstí. Dopravní i bezpečnostní situace ve městě má své slabiny a bylo by podle nás o čem jednat a co řešit, na to ale zatím nezbyl ani Dvojměstí ani Podpoře čas. K čemu tedy třetí místostarosta?

Ve skutečnosti šlo jen o politický kšeftík, proti kterým bojujeme…

To je důvod, proč si myslíme, že místo třetího místostarosty by bylo lepší mít hlavního architekta a místostarostu neuvolněného. Nebo alespoň umístit do školek tu dvacítku dětí.

Když shrneme všechny okolnosti, jasně z toho vychází, že jde o politikaření mezi Podporou a Dvojměstím. Bylo potřeba odměnit člověka, který přinesl podstatný počet hlasů, ale zároveň existovaly pochyby, zda je kompetentní řídit město, takže bylo potřeba ponechat dva další fungující místostarosty. To je na jednu stranu pochopitelné, na stranu druhou nevidíme, proč by odměnu za volební přínos měli vyplácet občané našeho města.

A to jsou důvody, které nás nutily hlasovat proti postu třetího místostarosty tak, jak jej koalice Dvojměstí na Podpoře navrhovala. Není to pro nás věc osobní, ale věc ekonomiky a principů. Podobné politikaření je pro nás nepřípustné a budeme proti němu i nadále vystupovat. Naše město si zaslouží, aby se tu konečně odváděla práce…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *