Protlačili jsme zastupitelstvem bezbolestný návrh financování topení

Největší bitva závěrečného zastupitelstva roku 2018 se nestrhla o rozpočet, ale o financování rekonstrukce topných kanálů. Původně radnicí navržený koncept přinášel zástavu dvou městských domů, prodražení či znemožnění jejich rekonstrukce a dvacetileté ekonomické závazky ohrožující další důležité investice.

Diskuse byla původně nemožná, dokumenty o zástavbě jsme sbírali pokoutně, než i koaliční zastupitelé pochopili, že je věc třeba upravit a vysvětlit si ji (informovali jsme zde).  Následovaly dlouhé hodiny jednání, jejichž už jen lehkým odvarem byla tříhodinová diskuse na zastupitelstvu.

Ve výsledku se nám podařilo dohodnout změnu financování tak, aby rekonstrukci zaplatilo město z volných zdrojů a tím se vyplatilo z nepříliš výhodné úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou. Rekonstrukce topných kanálů tedy může být zdárně dokončena a topení pro sídliště není ohroženo.

Co se nepodařilo, bylo donutit město, aby další uvolňování prostředků města předcházela debata o účelnosti vynaložení těchto investic. Existuje totiž několik variant pokračování projektu (jenž je ekonomicky pochybný sám o sobě), všechny jsou obchodně značně nejisté a závislé na mnoha skutečnostech, které město nemůže ovlivnit. Vypsat bianco šek nám přišlo nerozumné, ale to byla jediná věc, kterou si koalice vydupala, když už neobhájila. Hlasování bylo po jménech, takže víme, že pro sedmdesátimilionový otevřený výdaj bez limitu hlasovali všichni zastupitelé Našeho Dvojměstí a Podpory Občanů, proti byla celá opozice.

Součástí zbytku dohody je i zvýšený dozor nad podnikáním městské firmy BBM, která se má nadále starat výhradně o topení. BBM totiž hrozí být černou dírou na peníze, protože se pohybuje na volném konkurenčním trhu (to město moc neumí) a jejíž finanční situace vyděsila nejenom zastupitele města, ale i Českou spořitelnu – což byl důvod těch ostrých smluvních podmínek. Vedení města i nadále odmítá dosadit do kontrolních orgánů BBM kohokoliv z opozice.

Dojde také k oddělení servisní městské organizace pro “ne-topné” věci, proti jejímuž založení jsme byli, neboť se po zkušenostech obáváme, že to bude jen druhá díra na peníze. Nelze mít samozřejmě všechno – a i tuhle servisní organizací ohlídáme.

Autor: Patrick Zandl

zastupitel města za Piráty v letech 2018-2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *