Střet zájmů radní Miluše Zahrádkové

Ve stručnosti: je to klasický problém. Paní Zahrádková je radní města. Její manžel (a neúspěšný kandidát za stejnou „stranu“ Podpora Občanů) je podnikatel a poslední tři roky získává od města jednu zakázku za druhou bez výběrového řízení. Takhle by to ale být nemělo. Proč? A co se stalo?

Podrobněji o střetu zájmů Miluše Zahrádkové

Jsou města, kde platí etické kodexy a zastupitelé a jejich rodinní příslušníci nedodávají svému městu žádné zboží a služby. Pak jsou města, kde zastupitelé či jejich rodina městu dodávají – účastní se veřejných zakázek a ačkoliv to není ideální, pod nějakou veřejnou kontrolou fakturují za svojí činnost, když zakázku vyhrají.

A pak jsou města, jako Brandýs, kde zastupitelé či jejich rodina městu dodává napřímo, bez soutěže. Někdy je to logické, drobné pohoštění či ubytování pro návštěvu z partnerského města prostě pořídíte u místního podnikatele (a zároveň politika) za obvyklé ceny, tam není co řešit.

S úžasem však už druhý rok hledíme na vzestup dodávek městu od manžela radní Miluše Zahrádkové – Petra Zahrádky, respektive jeho firmy Elektroexpres Brandýs v.o.s. v oblasti veřejného osvětlení či elektroinstalací.

Petr Zahrádka, mimochodem také kandidát Podpory občanů na zastupitele, si v předvolebním videu sliboval pomoct si od města jako elektrikář. To jsme považovali za vtipné,dokud jsme nezjistili, že jeho firma Elektroexpres Brandýs získala za minulé dva roky zakázky za 3.000.000 korun bez soutěže přímou objednávkou.
Jedná se celkem o 12 smluv i na částku přes 900.000,- Kč za nejvyšší jednu smlouvu.

Předvolební slib, který – jak to tak vypadá – se opravdu podaří dodržet!

Manžel radní by neměl realizovat běžné zakázky bez porovnání s konkurencí

Kdyby se jednalo o nějakou jednotlivou urgentní opravu elektroinstalace, člověk si řekne budiž, je místní, neodmítne to či dokonce vypomůže městu v případě nouze. To ale není tento případ. Tohle spíš svědčí o značné závislosti manželů Zahrádkových na městském rozpočtu a neuvěřitelné praxi příslušných odborů. Samozřejmě bude později vysvětlováno, že došlo k marketingovému průzkumu na cenu zakázky, ale dodat pro oslovení spřátelené firmy umí každý…

Tzv. firma pana Zahrádky je spíš maličká živnost o obratu 3 mil, Kč, kde objednávky města dnes už tvoří polovinu tržeb. Do roku 2016 pan Zahrádka nedodal našemu městu či jiné obci v ČR dle registru smluv ani žárovku, ale po dosednutí jeho ženy do rady města se mu daří nebývale.

Elektroexpres obchoduje ze státní správy a samosprávy jen s Brandýsem-Boleslaví.

Dokud dodávky od pana Zahrádky objednával napřímo místostarosta Homolka, dalo by se spekulovat, že to jde mimo paní Zahrádkovou a třeba si o tom doma nepovídají. Ale na radě města dne 29. listopadu se rozhodlo o další zakázce za 200.000 Kč pro Elektroexpres, pro který suverénně hlasovala i paní Zahrádková, aniž se obtěžovala členy rady města o střetu zájmu informovat či dokonce se hlasování zdržet. Viz bod 11.1. zápisu.

Tohle je pro nás zásadní střet zájmů a jasný důvod, proč paní Zahrádková nemůže sedět v exekutivě města.

Střet zájmů

Nějak matně si vzpomínáme, že před 5 lety lidé z Našeho Dvojměstí a Podpory občanů vyháněli z podobných důvodů z radnice ODS s odůvodněním, že jde o klasický korupční mechanismus, kdy někdo sedí v radě a příbuzní dodávají městu.

Paní Zahrádková by si měla vybrat. Je naprosto nepřijatelné, aby její manžel žil z nesoutěžených dodávek městu a ona to zaštiťovala z pozice radní.
Pan Zahrádka a kdokoliv, kdo je spojen s politiky města nemůže tento typ kontraktů uzavírat a město to nemůže u příbuzných politiků objednávat.

To mu nebrání soutěžit v rámci režimu veřejných zakázek a paní Miluši být zastupitelkou, ale rozhodně ne radní, která rozhoduje o výběru dodavatele.

Vyzýváme paní Zahrádkovou k odstoupení z pozice radní města a členky finančního výboru a město k ukončení této praxe. Možná zákonné, ale zjevně neetické a s korupčním potenciálem.

Samotné jednání paní Zahrádkové, kdy veřejný funkcionář neoznámil svůj osobní zájem při projednávání věci na radě, předáváme Úřadu jako podnět k projednání přestupku za porušení zákona o střetu zájmu se sankcí až 50.000 Kč. Paní Zahrádková je přes společné jmění manželů spoluvlastník společnosti Elektroexpres Brandýs. Obchodní podíl i příjmy z podnikání jsou součástí společného jmění manželů a tím je definován osobní zájem paní Zahrádkové na věci.

Autor: Marek Rebicek

zastupitel města za Piráty, člen finančního výboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *