Chystané změny v parkování

Parkování zejména na sídlištích je evergreen, který se dotýká velké části obyvatel našeho města. Na pondělním zastupitelstvu byla příležitost dotazy občanů probrat. A že jich k parkování bylo – městu se jinak tuto problematiku komunikovat moc nedaří…

Brandýské sídliště dostane jak kolmé parkování v ulici Kaštanová, tak další drobné úpravy parkování v ulicích, čeká se na schválení změn. Na některých ulicích pak bude smíšený provoz pěších a aut, bude potřeba větší ohleduplnosti řidičů k chodcům tam, kde bude chodník úpravami výrazně limitován. Ve výhledu je také zřízení parkovací zóna. Vznikne také 64 parkovacích míst naproti hospodě U Mikeše a především 317 parkovacích míst v parkovacím domě u nádraží.

Parkovací dům

Parkovací dům u nádraží bude kvůli dotaci provozován v režimu P+R, tedy bude sloužit všem, kdo město používají jako přestupní stanici na hromadnou dopravu. To znamená, že 317 parkovacích míst bude sdílených, mohou je obsadit i návštěvníci města. Jednodenní parkovné vyjde na 20-30 Kč (uvažuje se o 25 Kč), měsíční parkovné pak 1000 Kč. Měsíční parkové může být problematické: je to více, než kolik je denně placené parkovné za měsíc, navíc ani měsíčně hrazené parkovné negarantuje, že najdete místo. Z počátku bude tedy pro občany zajímavější spíše denní placení parkovného v případě, že jinde nenajdou místo a budou se obávat pokuty. Město totiž od řešení situace s pokutami v lokalitě sídliště a zejména v ulici Kaštanová dalo ruce pryč a pokutovat se bude kdykoliv, když si někdo postěžuje. Nicméně denní cena za parkování za 25 Kč vypadá férově, zejména, pokud za tyto peníze bude mít parkovací dům nějakou obsluhu, jak na pražských P+R bývá zvykem – předpokládá se zde ostraha, napojení na městský kamerový systém. To byla další obava občanů: bude se tu krást. Tak snad nebude.

Jiná parkovací místa nejsou podle vedení města reálná. Z bývalé samoobsluhy na sídlišti (dnes soukromé) bude fitcentrum, kde sice bude parkování, ale využije jej hlavně obsluha a pár hostů, běžnému parkování to realisticky neuleví. Ani parkoviště u Penny se neuvolní, Penny si stěžovalo, že přes vánoční svátky si kvůli parkování dojíždějících neměli kde zaparkovat návštěvníci supermarketu a nehodlá jej trvale zpřístupňovat rezidentům, což je nakonec i pochopitelné, byť nemilé.
Termín výstavby parkovacího domu ovšem stále přesně nepadl.

Parkovací zóna

Další změnou budou parkovací zóny. Rodiny s trvalým bydlištěm si budou moct jedno auto přihlásit za režijní náklady v řádu stokorun ročně, další vozidlo za tisícikoruny ročně a budou moci parkovat v parkovací zóně. Její provoz se vyzkouší kolem Continentalu, kde jsou ulice Rolnická a Družstevní přetížené parkováním dojíždějících pracovníků firmy. Právě probíhá výběr systému na zpracování parkovací zóny, ale další podmínky vyplavávaly na povrch až na jednání zastupitelstva, město je tradičně není schopno projednávat s lidmi předem.

Důležité je to trvalé bydliště. Bez trvalého bydliště bude poplatek za registrovaný vůz větší. Není zřejmé, jak to bude s bytovými jednotkami, logické by bylo omezení jednoho vozu na jednu bytovou jednotku, ale ve městě je zejména u pracovníků v místních montovnách docela obvyklé sdílení bytu více lidmi. Právě to by mohlo přinést zajímavé zlepšení situace na sídlišti, odkud by se musely stáhnout firemní automobily parkované přes noc bez karty a vozy z hromadně sdílených bytů či bytů lidí, kterým se nevyplatilo si přihlásit trvalé bydliště. Naopak to zkomplikuje situaci hostům, ale ti mohou přes noc zaparkovat v parkovacím domě či jinde v delší vzdálenosti. Dlužno dodat, že vlastnictví parkovací karty neznamená vyhrazený prostor k parkování, ale jen možnost zaprkovat v zóně, pokud si tam najdete místo.
Postupné zavedení parkovacích zón se nám zdá jak rozumným přístupem k situaci s parkováním. Důležitým prvkem bude také větší tlak na lidi, kteří ve městě dosud nemají trvalé bydliště, aby tak učinili. Město podle počtu občanů získává daně a nejrůznější platby a v našem městě je významně vysoký rozdíl mezi počtem občanů s trvalým bydlištěm a odhadovaným skutečným počtem obyvatel – diference se podle nejrůznějších odhadů pohybuje kolem 3-5000 obyvatel.

Další střípky informací a zajímavostí z únorového zastupitelstva přineseme příště.

299Oslovení lidé32Zájem

Autor: Patrick Zandl

zastupitel města za Piráty v letech 2018-2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *