Veřejné zakázky a střet zájmů

Už dlouho jsme neměli tak silný pocit, jak hodně se míjíme s koaličními zastupiteli ve vnímání relativně jednoduché skutečnosti, jako na pondělním zastupitelstvu.

Jako podnikatelé citlivě vnímáme rovné příležitosti a možnost ucházet se o veřejné zakázky, soutěžíme ročně desítky z nich. A když vidíme nepravost, která by rovnou příležitost mohla ohrožovat, ozveme se, nejen v Brandýse. Už v rámci sestavování volební kandidátky jsme odmítli lidi, kteří mají dodavatelský vztah s městem, přišlo nám to normální a etické, když chceš dělat byznys s městem, nemůžeš sedět na radnici.

Podpora občanů a zjevně i Dvojměstí to vidí jinak. Už minulý rok se to ukázalo v debatě a hlasování o zápůjčce 70 mil. Kč BBM, kdy členům představenstva a radním města vysvětloval význam střetu zájmů právník, přítomný náhodou mezi občany.

Případ Eletroexpres – Zahrádková

Poukázali jsme na to, že v listopadu 2018 v rámci rozhodnutí rady města o připojení kluziště za 200 tisíc Kč zápis z jednání neobsahuje oznámení o střetu zájmů paní Zahrádkové vůči dodavateli Elektroexpres Brandýs. Tuto firmu spoluvlastní její manžel, respektive přes SJM ona sama. Paní Zahrádková se nezdržela hlasování, což dle žádného zákona nemusí, nicméně věříme, že nejen my to v takovém případě považujeme za vhodné (etické). Co už musí, je střet oznámit a zápis to stejně tak musí obligatorně obsahovat.

Pan starosta v pondělí na jednání uvedl, že se tak stalo nedopatřením, že debata o spojení paní radní s dodavatelem proběhla, ale neuhlídali zápis. Je to možná verze příběhu, proběhne přestupkové řízení, ale případná výše pokuty (v případě, že se podezření potvrdí) je popravdě řečeno irelevantní., Ukazuje to jen na to, že význam a případný dopad střetu zájmů osob v rozhodovacích funkcích je radnicí dnes podceňován. Jen na okraj poznamenáváme, že paní Zahrádková byla ověřovatelem zápisu, mohla (resp. měla) se tedy ozvat hned po radě.

Ponechme stranou důvody radnice, proč pan Zahrádka zachraňoval dětem zimní radovánky. O tom, že ČEZ kluziště připojí ve lhůtě cca 16 měsíců se vědělo s ročním předstihem a ČEZ nelhal, opravdu kluziště dříve nepřipojí. Byl dostatek času domluvit jiné připojení, kdyby se věc nenechala na poslední chvíli.

Pak jsme poukázali na to, že pan Zahrádka před rokem 2016 (ano, omlouváme se, za nepřesné vyznění původního článku), fakticky před rokem 2014 městu nedodával žádné zakázky a od nástupu jeho ženy do vedení města uskutečnil jen dle registru smluv ve 12 zakázkách dodávky za více než 3 mil. Kč, které nebyly soutěženy v rámci režimu zákona o veřejných zakázkách.

Fakta jsou taková, že Elektroexpres Brandýs byl dodavatelem naší radnice před rokem 2010 (což nikdo neřeší, nebyla žádná vazba) a pak se vrací na sklonku roku 2014 s novým vedením radnice. V účetním systému města VERA od roku 2014 najdete 30 faktur od Elektroexpres Brandýs za celkem 4 503 695 Kč s DPH. Ano, větší zakázky se veřejně poptávají na webu a následně neveřejně vyhodnocují. Když pak ale narazíte na vyhodnocení, kde vítězí Elektroexpres s nejvyšší cenou a zároveň nejnižším celkovým skóre z celé trojice uchazečů, pak Vás ujišťujeme, že tohle nechcete o svém městě zjistit – viz foto.

Takhle se vyhodnotila poptávka, kde o zakázku bojovaly další dvě firmy, přičemž AVE CZ má dvoumiliardový obrat a také ACP má v oboru dostatek referencí.

Zvláštní také na pondělním zastupitelstvu bylo, že pan Antončík jako ten, kdo za úřad zakázky s firmou Eletroexpres řeší, na připravenou výzvu pana starosty uvedl, že Elektroexpres soutěžil 12 zakázek a vyhrál jen 5 z nich. To mělo demonstrovat, že i jiní uchazeči v tomto oboru mají šanci a zakázky vyhrávají. Kde se tedy vzalo 12 kontraktů Elektroexpresu v registru smluv jen od roku 2016? A 30 faktur v účetnictví města? Ta čísla nesedí a bude je ověřovat Kontrolní výbor.

Dodávat městu jako zastupitel, což zjevně měl pan Zahrádka v úmyslu, když kandidoval, či jako rodinný příslušník radní, což je situace aktuální, je prostě proti našemu přesvědčení a stačilo by dodržet jen minimální etický standard a nemusíme o pověst našeho města bojovat.

Není to tedy zákaz podnikání, jak ho interpretuje pan zastupitel Vojta, ale volání po nastavení etických hranic. Pokud má dodávat městu někdo spojený s radnicí, nechť projde věc pečlivou kontrolou bez chyb, aby nemuseli radnici spoluobčané podezírat z toho, že splácí svým spolustraníkům volební podporu. Nebo se stačí chovat střídmě, zakázky nesoutěžit a nevystavovat město ve veřejných zakázkách v podezření.

Bohužel jsme v pondělí zůstali v tomto názoru osamoceni, našim kolegům tohle jednání problematické nepřipadá a velké téma řady radnic v České republice nereflektují. Tam jsou uzavírány a dodržovány etické kodexy, které podobné situace řeší.

PS.: Patrick Zandl se narodil v Mnichově, má však české a rakouské občanství, vyrostl v Pardubicích. Info pro paní Zahrádkovou, pana Bendu a pana Štěchu.

PPS: Paní Zahrádková také prohlásila, že “Řebíček neplatil faktury městu”, což mělo zpochybnit jeho věrohodnost. Jakkoliv to s výše uvedeným případem souvisí asi stejně, jako Patrickovo místo narození, je dobré to vysvětlit. Marek Řebíček má od počátku složenou na účtu města kauci ve výši desetinásobku měsíčního nájmu ze zámecké restaurace a v průběhu roku 2017 se dostal do prodlení s pěti nájmy pod vlivem okolností v podnikání. Nebylo tedy žádné riziko, že by zůstal dlužen – naopak město drželo v každém momentu zmíněného prodlení vyšší kauci. Ano, jeho komunikace s městem měla být lepší, spoléhání se jen na kauci nebylo optimální. Budiž i to ponaučení pro další roky. To je celá story, platby nájmu byly jednorázově srovnány. Teď je to dobrá hůl, kterou ho lze bít, stačí pár věcí zamlčet a vyprávět, že „nezaplatil městu faktury“.

Autor: Marek Rebicek

zastupitel města za Piráty, člen finančního výboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *