Město chce zbavit Hluchov ochrany a budovat

Lužní les Hluchov uprostřed souměstí je naším jediným chráněným územím v kategorii přírodní památka. Přesto se vždy po několika letech z útrob radnice vynoří požadavek vůči Středočeskému kraji na zrušení statutu Hluchova jako přírodní památky (PP). Teď rovnou doprovázený zvukem bagrů stavících cestu skrz les.

V únoru 2019 do komise rady pro životní prostředí opět doputoval návrh žádosti o sejmutí ochrany Hluchova, neboť prý les už neplní funkci zaplavovaného území, prales uprostřed města může být nebezpečný a chráněné rostliny a živočichové zde nejsou v takové míře. Ačkoliv se s částí argumentů dá i souhlasit, stejné důvody se řešily před 4 lety. Posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR to vyvrátil a město následně podalo námitku proti vlastnímu návrhu na zrušení ochrany Hluchova. Co je dnes na stavu věci tedy jiné a k čemu má zrušení ochrany sloužit? Na žádný rozumný důvod jsme nepřišli a ani nebyl řečen.

Setkali jsme se s lidmi z odboru životního prostředí města i s vlastníkem Hluchova, vedením krajského ředitelství Lesů ČR. Mluvili jsme s odborníky napříč republikou a všichni se shodují, že návrh zrušit ochranu Hluchova nevede k lepší péči o les.

Vlastníku Lesům ČR samotný status přírodní památky nijak v péči nebrání, umí s ním pracovat a zabránit problémům.

Město by si nejdřív mělo ujasnit, co od plochy Hluchova čeká. Zrušení ochrany je sice představitelné, ale proměna v lesopark typu Houška je zbytečnou degradací unikátního prostoru. Ani argument bezpečnosti pohybu neobstojí, vstup do lesa je vždy na vlastní nebezpečí a Hluchov není ani dnes žádná nebezpečná džungle. Kraj navíc na údržbu památek nezanedbatelně přispívá. Ano, není to vyčištěný les, ale to snad nikomu nemůže vadit – je to kus decentně divoké přírody.

V posledních dnech ale do Hluchova dorazily bagry a začala se stavět široká gloritová cesta skrz chráněný lužní les. Je to ta ochrana pro Hluchov, kterou jsme chtěli?

Měli bychom tu ale jiný návrh! Pokud péče o les je opravdu cílem města, pojďme Hluchov od Lesů ČR koupit a sami si stanovit plán ochrany. Není to proces na měsíc, spíše na dva roky, nic mu však formálně nebrání.

Lesy ČR nemohou prodávat lesní celky větší než 10ha, ale Hluchov má cca 8ha a je to solitérní les bez vazby na další porosty vlastníka, což je pro prodej důležité.

Cena je pro město přijatelná, celkem se jedná o 2,5-3 mil. Kč a stanoví ji znalec. Město ostatně již jednou cenu Hluchova poptávalo.

K prodeji Hluchova je potřeba získat souhlas ředitele Lesů ČR a možná ministra zemědělství, Piráti to podpoří rádi celostát- ně. Stejný proces koupě realizuje nyní Hradec Králové pro stovky hektarů okolo města.

Ano, bude nás to následně stát peníze v údržbě a rozhodně nám výnos z lesa nezaplatí celou péči. Ale není tohle samozřejmou funkcí města – pečovat o ochranu přírody v katastru?

Druhotnými efekty budou jed- nodušší postupy při umístění skateparku a workout hřiště do této oblasti či přístaviště na Labi. Zrovna využití někdejší- ho dopravního hřiště na dnešní skatepark, bikepark či workout hřiště se samo nabízí a nebylo by lepšího umístění, než právě zde.

Dokonce si myslíme, že obyvatelé Brandýsa-Boleslavi na nákup rádi přispějí. Les má dnes desítky tisíc vzrostlých stromů, jejich inventarizace je jednoduchá. Věříme, že malá aukce města typu Kup si svůj dub!, která by vedle poměrné části kupní ceny za les zahrnovala i jeho následnou péči, by měla obrovský úspěch. Vyjde to na stovky korun za jeden strom. Věříme tomu, že školy by si pořídily “svůj mini les” a měly krásnou motivaci péče pro děti. Věříme, že podnikatelé rádi přispějí na nákup v rámci sociální odpovědnosti za město.

Zkusme se domluvit, iniciujeme koupi Hluchova a složme se na něj jako patrioti města!

Buďme rádi, že máme ve městě kus divoké přírody v podobě lužního lesa. Odnášejme si z něj své odpadky, na to nepotřebujeme do lesa cpát odpadkové koše. Dobře se do něj obujme, na to nepotřebujeme asfaltové cesty. Nosme si vlastní baterky nebo do něj nevstupujme, když je noc, ale netlačme do něj lucerny. Co by za takový les jiná města dala…

Na obrázku kus Hluchova tak, jak zůstal po předchozím zásahu starostou Pickem vedené radnice. Téhle úpravě lesa se říká holoseč.

Podrobnosti přinášíme v jarním vydání Pirátských listů, které právě roznášíme do vašich poštovních schránek…

Autor: Marek Rebicek

zastupitel města za Piráty, člen finančního výboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *