Vedení města začalo cenzurovat zastupitele. Nepřípustné!

Středeční zastupitelstvo v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi provázelo poprvé po 30 letech od revoluce omezení diskuze zastupitelů. Účelové využití ustanovení jednacího řádu navrhl starosta generál Vlastimil Picek a většina zastupitelů za Naše Dvojměstí a Podporu občanů to odsouhlasila – s čestnou výjimkou pana Vojty, který se zdržel.

Ustanovení brandýského jednacího řádu skutečně umožňuje omezit vystoupení diskutujících na dva příspěvky k projednávanému bodu, ale bylo přijato v minulosti jako obrana před vedením nedůstojné diskuze z řad veřejnosti. Včera ho však radniční přesila zneužila jako klacek na opozici a k jejímu umlčení. Přitom za celý rok tohoto volebního období se ani jednou nestalo, že by opoziční zastupitelé svoje vystoupení zneužili pro obstrukci jednání. Pokud diskuze trvala k nějakému bodu déle, bylo to jen pro neochotu vládní koalice sporné body, zejména v oblasti financí a investic, věrohodně vysvětlit.

Zneužití omezení diskuze bylo o to viditelnější, že bylo uplatňováno starostou Pickem výlučně vůči opozičním zastupitelům a nikoliv vůči veřejnosti. Už jen komicky pak působí realizace Lavičky Václava Havla před radniční budovou v těchto dnech, kde je demokracie omezována zvůlí vládní většiny.

A hned na příkladu nemocnice

Skvěle byl tento přístup demonstrován ihned v prvním bodě debaty, kdy se probíralo připojení nemocnice na topný systém, což vyžaduje investici ze strany města ve výši osmi milionů Kč. Bohužel na nemocnici je prohlášen konkurs a opozice pochybovala o tom, že konkursní správce bude moci podepsat patnáctiletý závazek (ze zákona nesmí) na připojení k topnému systému. Město tedy bude v nejistotě, zda se mu osmimilionová investice začne splácet. Zástupci města měli vysvětlit, jaký je „plán B“, tedy jak se zajistí, aby osm milionů za výstavbu přípojky nemocnice nebylo zmařeno tím, že se konkursní správce či nový majitel nemocnice rozhodne jinak. Jenže se k vysvětlování neměli a na takto jednoduchou otázku většina zastupitelů vyčerpala své dvě povolené otázky. Až na závěr se podařilo zjistit, že město žádný taková plán nemá. Problém tedy nebyl v tom, že by opoziční zastupitelé blokovali jednání, jen na jednoduchou otázku nedostali jednoduchou odpověď buďto pozitivní (s nástinem plánu) nebo jasnou negativní (ne, žádný plán není). Prodlužování zastupitelstev tedy není problém dotazů opozice, ale nepřipravenosti vedení města a zcela samozřejmého počítání s tím, že vedení města si prosadí cokoliv.

Pirátští zastupitelé města Patrick Zandl a Marek Řebíček nebudou čekat na každé další zastupitelstvo a zda starosta Picek opět navrhne účelové omezení diskuze zastupitelů ze strany Našeho Dvojměstí a Podpory občanů. Samotné ustanovení jednacího řádu zastupitelstva považují za v rozporu se zákonem o obcích i metodickými pokyny Ministerstva vnitra a podají správní žalobu k příslušnému soudu na zrušení jeho dotčených částí.

Autor: Marek Rebicek

zastupitel města za Piráty, člen finančního výboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *