Investiční přešlapování Brandýsa-Boleslavi 2019

Pan starosta nám v lednovém úvodníku Městských listů sděluje, že minulý rok se vše točilo okolo investičních akcí města. Tak se podívejme, jak jsme to zvládli…

Začneme tím nejjednodušším – dvoutřídní MŠ Okružní naproti hřbitovu ve Staré Boleslavi.

Dle několika veřejných slibů představitelů radnice měla být dřevostavba o velikosti rodinného domu hotová do konce roku a pan starosta v úvodníků slibuje její užívání dětmi v dubnu.
Na dnešních fotkách níže zjistíte, že do stavebního dokončení školky chybí ještě pár měsíců práce, další padnou na realizaci vnitřního vybavení a když se budeme modlit, první děti snad začnou školku na podzim používat. Leden nebo září, to je skoro jedno a kéž by to byl jediný drobný problém.

Bohužel i pohled na další investice radnice v minulém roce není povzbuzující.

Asi nejsmutnějším příběhem je rekonstrukce domu č.p. 191 v ulici Na Prádle. Záměr města rekonstruovat dožilý dům na 10 sociálních bytů je chvályhodný, ale plánovaný rozpočet 16 mil. Kč bude překročen o více než 100%. Důvod? Odhad stavu domu byl zhotoven před několika lety a protože se čekalo na vhodnou dotaci, degradovaly prý zejména stropní konstrukce natolik, že z domu dnes zbyla jen obvodová zeď. Dejme tomu, že toto zdůvodnění je pravdivé, ale stejně celá záležitost pro město dobře nevychází. Dotace činí jen 10 mil. Kč a pokud nás stálo čekání na ni 17 mil. Kč ve vícenákladech, opravdu se to “vyplatilo”. To pomíjíme, že i v sociálních bytech se nájem platí, tak prosím přemýšlejme občas, zda je dotace vždy to nejnutnější pro začátek nějaké stavby. Ze sociálních startovacích bytů se rázem stal slušný luxus, alespoň tedy nákladově. Na místě je také zvážit vymáhání škody na projektantech či podat rovnou trestní oznámení.

Úspěšně bylo dokončeno parkoviště u kluziště – Central parku pro řádově 60 aut. To by mohlo pomoct částečně v situaci s parkováním ve spodní části sídliště. Investiční náklady na jedno parkovací místo ovšem dosáhly takřka 300.000 Kč. Město tak finančně podpořilo obyvatele sídliště, což se nemusí každému líbit. Bez systému placeného stání jsou to vyhozené peníze, které parkování na sídlišti nezachrání. Systém placených zón ovšem není politicky moc populární, takže se stále jen připravuje pilotní projekt placeného parkování u Continentalu.

Když už jsme se zastavili na sídlišti, rozhlédněme se. Samotná výstavba Central parku začala v létě 2019 a revitalizace by měla být dokončena v srpnu 2020. Po 7 letech se dočkáme odstranění náletů a černých skládek, ale samotný záměr obsahuje jen výsadbu stromů, zemní práce a vybudování cest. To je na 3,5 ha pozemku, který jsme koupili za 38 mil. Kč a další miliony nás stojí revitalizace, žalostně málo. V parku chybí vodní plocha, betonové koryto Vinořského potoka zůstává nedotčeno, zatím se nepočítá se stavbami veřejného charakteru. Za nás je to promarněná příležitost, jak naložit s tak cenným pozemkem uprostřed města. Snad příště, v nějaké jiné “fázi”?

Podle plánů probíhala v roce 2019 rekonstrukce Pražské ulice, což je akce Středočeského kraje, ale inženýrské sítě a chodníky realizuje město. Většinu přání majitelů přilehlých nemovitostí se snad podařilo vyřešit, jen je škoda, že samotný projekt je zjevně z jiného století. Chybí bezpečný pruh pro cyklisty a kritiku přineslo i množství (či spíše nedostatek) vysazené zeleně. Tady ovšem přiznejme, že u rekonstrukcí krajských silnic II. třídy tahá město za kratší konec provazu a je nutné přijmout, že se bude vždy jednat o kompromis.

Podzim 2019 přinesl také konečně zrychlení přípravy stavby sportovní haly u ZŠ Palachova. Bohužel tato radnice za 5 let dokázala jen upravit územní plán a připravit rámcový projekt multifunkční haly, v samotné stavbě se nepokročilo ani o píď.

Nicméně, když vedení města došlo, že dotační program na haly tohoto typu opravdu končí a rok 2020 je poslední možností nějaký příspěvek státu získat, začaly se věci hýbat.

Vzhledem k tomu, že podmínkou 40 mil. Kč dotace je kolaudace postavené haly do konce roku 2020, na multifunkci se rezignovalo, rychle jsme si vydali stavební povolení a stavíme “jen” velkou tělocvičnu. No pro samotnou školu super. Normální města s tak velkou investicí a záměrem ovšem nečekají na poslední chvíli, ale začnou se stavbou a jakmile dotaci získají, v klidu a termínu ji dokončí.

My budeme muset nějakým zázrakem sehnat ve veřejné zakázce firmu, která bude mít reálnou kapacitu se do stavby intenzivně pustit. Samozřejmě je nulová šance stavbu v roce 2020 dokončit a zkolaudovat. Pak budeme doufat, že pan starosta má telefon na Andreje a o dotaci nepřijdeme.

Je hezké, že máme na účtu města více než 300 mil. Kč, ale takhle se investiční projekty neřídí. Začíná to od hlavy: jeden místostarosta, ač sebeschopnější, nemůže řídit úřad, majetek, rozpočet a investice dohromady a k tomu mít jako šéfa odboru investic člověka, jehož prioritou je politická kariéra ve městě 130 km daleko.

Problém dokonce není ani v tom, že by opozice s investicemi nesouhlasila, aktivně se nabízíme s osobní pomocí, ale systém řízení stále připomíná tahání králíků z klobouku.

Jednou prodáváme Houštku, teď už prý zase ne, stavíme 5 let halu i pro kulturní akce, teď jen tělocvičnu, připojujeme ZŠ Na Výsluní na topné kanály a teď nám došlo, že je to finanční nesmysl. Úplně stejně dopadne parkovací dům za 160 mil. Kč, který má sloužit přespolním pro jízdu MHD do Prahy a fakticky plánujeme, že tam bude parkovat sídliště. Ale chce to opravdu někdo z těch obyvatel sídliště u nádraží?

V Rakousku by měli po volbách členové každé strany, tedy i Pirátů, STAN a ODS, zástupce v radě města a na klíčových věcech by se podíleli společně, aby investiční plány přežily politické změny. My máme systém, kdy opozice je dotěrný hmyz, což fakticky vede k tomu, že investice města řídí jeden člověk a pak se konsenzu samozřejmě dosáhne obtížně.

Co si lze přát do letošního roku? Snad tedy více spolupráce na investicích města. První vlaštovka je tu: opoziční strany byly přizvány do komise pro sportovní halu. Bez ohledu na naše výhrady k její přípravě a i kdybychom o těch 40 mil. Kč dotace nakonec přišli, za pořádnou tělocvičnu pro 800 dětí z Palachovky ten spěch a kompromis ve vybavení stojí.

Autor: Marek Rebicek

zastupitel města za Piráty, člen finančního výboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *