Do čeho by město mělo investovat, jaká je naše investiční strategie?

Při nedávné revizi majetků města se ukázalo, že město disponuje celou řadou více či méně atraktivních a zchátralých nemovitostí. Nad jejich využitím se nyní přemýšlí. Jaké jsou naše zásady a preference při nakládání s tímto majetkem?

Tabulka se stručným přehledem uvažovaných nemovitostí a investičních záměrů je ke stažení zde i se stručnou charakteristikou záměru vytvořenou městem:

Protože jde o větší množství nemovitostí, rozdělili jsme naše zásady a investiční potřeby do pěti okruhů:

  • Revitalizace bytového fondu
  • Školská, vzdělávací strategie města
  • Řešení zdravotních služeb, poliklinika
  • Řešení nesporných projektů
  • Ucelené řešení dožívajících nemovitostí

Je nutno připomenout, že celá řada nemovitostí města je již v nějakém stádiu řešení, které je nyní těžké či drahé změnit.

Pojďme se už podívat na jednotlivé okruhy. Ty jsme vám pro jistotu také dali do mapy…

1. Revitalizace bytového fondu

Město vlastní značnou část nemovitostí určených primárně k bydlení, řada z nich není v nejlepším stavu a volají tedy po revitalizací městského bytového fondu. Zde vycházíme z těchto zásad:

  1. Město má disponovat přiměřeným bytovým fondem sloužícím pro sociální projekty a také jako incentivy pro zaměstnance v úzkoprofilových profesích. Přiměřenou část bytů může město dlouhodobě pronajímat a tím se podílet na cenotvorbě a to zejména s ohledem na zachování charakteru městských lokalit, jimž by jinak hrozilo vylidnění ať z cenových či jiných důvodů. Město ovšem nemá deformovat podnikatelské prostředí.
  2. Město má povinnost tento bytový fond spravovat, udržovat v přiměřeném a důstojném stavu. 
  3. Bytový fond je rovněž zdrojem příjmů a umožňuje dlouhodobě i krátkodobě přeměnit ve využitelné i ty nemovitosti, pro které není momentálně jiné využití a přitom by byla škoda se jich z majetku města zbavovat. 

Z těchto důvodů obecně podporuje Pirátská strana veškeré projekty sloužící ke zvelebování či rozšiřování městského bytového fondu, ovšem za ekonomicky únosných podmínek. Nicméně soudíme, že naprostá většina městem uvažovaných bytových projektů (ať již výstavby či oprav) splňuje podmínky úvěrového financování krytého výnosy z nájmů nebo začleněním do sociálních aktivit města. Výstavbu a opravu městského bytového fondu, kde náklady jsou opodstatněny předpokládanými výnosy, budeme podporovat. Soudíme, že by na městě (či spíše v rámci podřízených firem) mohlo vzniknout místo projektového vedoucího, který by se staral o postupné projektování a případné úvěrové financování takových renovací. 

2. Školská strategie

Velká část nemovitostí ve městě spadá do kategorie školství a vzdělávání, základní školství a předškolní vzdělávání je doménou města. Tady musíme konstatovat, že město doposud volilo variantu “nástaveb” ke stávajícím nemovitostem v případě, že chtělo navyšovat kapacitu školských zařízení. 

Tato varianta vypadá flexibilněji, lépe vychází vstříc podmínkám dotačních projektů, namísto uceleného architektonického řešení ale získáváme pouze ony “nástavby”. A namísto moderního školství pouze rozšiřujeme budovy s koncepcí z minulého století. 

Soudíme tedy, že projekty, jako jsou nástavby Výsluní, Palachova, Chobotská a další projekty tohoto typu, je třeba znovu uvážit. Jednak některé z projektů (nástavba Palachova) jsou již v podstatě nezrušitelné či téměř hotové. A za druhé se otevírá otázka, zda není příležitost vyjít vstříc vizi radního Homolky o městu krátkých vzdáleností a zda tedy nepostavit další celou školu a školku na Vrábí, například v lokalitě Zahradního města, kde se zvyšuje počet obyvatel a umístění školy do této lokality by rozvrstvilo dopravu i umožnilo docházení žáků v místě tak, jako to umožnila školka v lokalitě U Vodojemu. 

Zároveň je potřeba zdůraznit, že v Brandýse působí celá řada soukromých vzdělávacích zařízení, která snižují nutné investice města do zajištění školství a zároveň zvyšují prestiž města. Považujeme za důležité, aby město se pokoušelo vycházet těmto projektům vstříc, například tak, jak to učinilo nedávno v projektu Záškoly.

Dali bychom tedy přednost systematickým úvahám o vybudování nové moderní školy a zpřístupnění městských pozemků či nemovitostí soukromému školství před nabalováním dalších nástaveb a proměnám márnic ve školní zázemí. Jsme připraveni takové úvahy podpořit.

3. Řešení zdravotních služeb, poliklinika ve Staré Boleslavi

Zásadní projekt pro zlepšení kvality života ve Staré Boleslavi je podle nás centralizace a oživení nabídky zdravotních služeb do polikliniky, pro niž za nejvhodnější spatřujeme lokalitu Ďolík. Tento projekt, pokud bude mít moderní a ekonomicky únosné parametry, jsme připraveni podporovat.

Projekt Ďolík a Park na Ďolíku vyžaduje komplexní uchopení a považujeme za zajímavé návrh města zkombinovat zde zdravotnická zařízení spolu s nájemními byty. To ovšem představuje  projekt celkové rekonstrukce a revitalizace místa včetně parku, již jsme připraveni v případě moderního pojetí podpořit. 

4. Řešení nesporných projektů

Některé projekty považujeme za nesporné a neoddiskutovatelné, jejich provedení zcela podporujeme.

Archiv – bez diskuse opravit, dům je v ostudném stavu a v klíčové lokalitě. Zprůchodnit z budovy úřadu.

ZUŠ Vyšší Hrádek – projekt podporujeme v plném rozsahu a v nejvyšší prioritě.

Sportovní hala Palachova – projekt stále podporujeme, ačkoliv některé obměny projektu nás zneklidňují.

Veřejné sportoviště Hluchov – projekt bikeparku podporujeme, v této lokaci bude ovšem nezbytné vyjednat užití pozemku, který není města, s jeho vlastníkem a až na základě parametrů takové dohody bude možné relevantně posoudit využitelnost této lokace pro městský bikepark

Přístavba ČOV – rozhodně podporujeme financováním z poplatků developerů.

Lávka přes Labe – skvělý projekt, rozhodně jej podporujeme a doufáme, že se podaří vytvořit zajímavou lávku.

Smuteční síň Boleslav – ano, realizovat, ačkoliv je otázkou, zda kapacita 80 osob je dnes potřeba.

CentralPark – rozhodně je potřeba s tímto projektem pokročit, aby po dlouhé době konečně vznikl skutečný park, ne skládka zeminy. Ve zmíněné podobě se ostatně práce dokončují. 

5. Ucelené řešení dožívajících nemovitostí

Velkou kapitolou městského imobiliáře je řešení dožívajícich nemovitostí, jejichž životnost či účelnost ve městě se naplnila. V některých případech je potřeba debatovat o budoucím využití v celé šíři a kontextu.

Nepovažujeme za štastné oddělit osud Domu Kim Ir Sena, Slunečních lázní a Letního kina. V tomto případě je třeba pracovat na celkové koncepci Houštky, využít ji pro sociální, vzdělávací a odpočinkové projekty jako celek a nevyvádět ji z majetku města.

Orlovna – část této nemovitosti není v majetku města a považujeme za vhodné, aby se město přednostně staralo o vlastní majetek. Pokud však vznikne projekt, jenž vyváží městské investice přínosy pro občany Staré Boleslavi, podpoříme jej. Dosavadní úvahy ovšem takové nejsou.

Areál Klíček – je otázkou, jakou přidanou hodnotu pro provoz Klíčku bude mít padesátimilionová investice. Bez detailního pohledu nelze takový projekt podpořit pro přílišnou nákladnost. V každém případě považujeme projekt Klíček za velmi přínosný a jeho podporu za jednu z priorit pro práci s mládeží ve městě.

Kino – nutno vytvořit koncepci kina tak, aby město mělo k dispozici důstojné prostory pro multimediální akce a zároveň aby to bylo finančně přiměřené. Dnešní stav není ideální.

Vnitroblok 34 – lokalita vedle brandýského náměstí s uvažovaným projektem městské knihovny za 70 milionů Kč. Příliš mnoho peněz za knihovnu, kterou město má a jejíž stav považujeme uspokojivý, máme větší problémy. Tak velkou investici do knihovny město naší velikosti nepotřebuje a stávající prostory v Záložně by s výrazně menší investicí obstály. Projekt Vnitrobloku vidíme jako sdílené obchodní a bytové prostory po kompletní přestavbě v rámci nějakého zajímavého projektu.

Zápská – tento projekt je nutné vyhodnotit samostatně. Je velmi drahý a stávající objekt je již naprosto nevyhovující. Otázkou ale je, zda město kancelářský objekt této kapacity a v této lokalitě potřebuje, jaké jsou nájemní podmínky PČR atd. V této podobě jej nelze schválit.

Restaurace Na Celné – dávno spadla, srovnat bagrem a zamyslet se, co s tím místem udělat.

Pod Hrádkem 191 – příklad projektu, jak nemá probíhat. Přemrštěná cena za nově získané byty, kde bylo vhodné zvážit, zda není možný jiný postup.

Projekt Zámku Brandýs za 220 milionů Kč považujeme za nerealizovatelný v momentě, kdy nemáme žádnou koncepci zviditelnění zámku a jeho využití pro obyvatelstvo města i kraje. V současné době zde proběhly všechny důležité práce, zámek je ve stabilizovaném a důstojném stavu a žádné další práce a náklady není možné bez vyhotovení koncepce podporovat. V celkové koncepci revitalizace zámku bude třeba také zahrnout prostory zámeckých zahrad a přilehlých objektů.

Rekonstrukce stávající ZUŠ FX Procházky je uskutečnitelná s ohledem na celkovou koncepci školství. Tato budova pro školství již nevyhovuje, očekávali bychom spíše její přestavbu na byty a novostavbu pro školu v lokalitě Vrábí. Takový projekt jsme připraveni diskutovat a podpořit.

P+R Nádraží Brandýs považujeme za projekt hraničící s dotačním podvodem. Za sto milionů určených ke zvýšení dopravní obslužnosti kraje bude postaveno parkování ve skutečnosti sloužící pro parkování obyvatelů sídliště. Pro ně bude lokalita příliš vzdálená, takže nevidíme velké využití parkovacího domu a pouze značné náklady, které jeho provoz ponese. Přesvědčuje nás o tom malé využívání nájemního parkování u Penny, které je sídlišti podstatně bližší. Tento projekt nelze bez změny podmínek podpořit.

Parkoviště ZŠ Na Výsluní za 11 milionů Kč považujeme za naprostý nesmysl a absurdní projekt, který ve skutečnosti má sloužit soukromému provozovateli Sportcentra, jímž je koaliční zastupitel města Čeněk. Je to nepříjemný příklad účelového vyvádění prostředků města na soukromé projekty.

Domov seniorů – obecně podporujeme projekty obsluhy seniorské populace, ale tato podoba projektu je pro nás nešťastná. Město si může svůj domov pro seniory provozovat samo, nemusí jej stavět a předávat kraji v naději, že zde snad později ubytuje pár místních občanů… I tady je tedy třeba nejdříve mít strategii služeb a to jinou, než na jakou město nyní vsází.

Za zvláště kritické a nerealizovatelné považujeme především projekty P+R Nádraží Brandýs a Parkoviště Na Výsluní, z důvodů uvedených výše.

Závěr

Celá řada projektů vyžaduje komplexní řešení, přičemž ďábel je skryt v detailech a bez obeznámenosti s konkrétním projektem i filosofií přístupu nelze rozhodnout. To se týká zejména projektů svázaných se školstvím či zdravotnictvím. Řada projektů je také vázána na dotační financování a tedy odvislá od vypsání dotačního titulu či souhlas třetích stran.

Z toho důvodu se domníváme, že minimálně k nemovitostem uvedeným v části Dožívající nemovitosti by bylo příhodné svolat pracovní zastupitelstvo a probrat možnosti. Řešení totiž bude vycházet zejména z možností financování mimo přímého čerpání z rozpočtu města, finanční návratnosti a začlenění do dalších aktivit města, například sociálních či vzdělávacích. 

Autor: Patrick Zandl

zastupitel města za Piráty v letech 2018-2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *