Nezákonná třímiliónová zakázka místostarosty Duška

Místostarosta Dušek v datacentru

Mrzelo vás rozkopané město na sklonku roku? Prý městská síť. Bohužel také problematická zakázka za hranou zákona, která nám ještě přinese mnoho problémů.

Problematická nebyla samotná pokládka optických kabelů nutných pro vybudování rychlého spojení a řešení vnitřní sítě ve městě. Problémem byl znovu způsob, jakým se navazující zakázka na samotné oživení sítě zadala. 

Samotné kabely totiž musíte ukončit síťovými prvky, které umožní bezpečný provoz a napojení serverů a počítačů. Odbor IT Městského úřadu, který spadá do kompetence místostarosty Jaroslava Duška, tedy v říjnu 2019 zadal malou zakázku – analýza a návrh konfigurace LAN za 72.600 Kč společnosti ALEF NULA, a.s.

To se jeví jako logický krok, potřebujete vědět, jak má to řešení hardwaru a nastavení sítě fungovat. První problém ale nastal, když úřad tuto zakázku nezveřejnil v registru smluv a tedy nikdo z venku ani nemohl tušit, že se nějaká větší investice města chystá. 

Smlouva na analýzu sítě LAN nebyla dokonce zveřejněna v registru do 3 měsíců od jejího podpisu a podle zákona tedy ani nikdy nezačala platit (dle § 7 odst. 1 zákona).  Máme tu první otázku: kdo odpovídá za vyplacení 72 tisíc korun bez právního titulu?

Následně odbor IT úřadu 20. listopadu 2019 vypsal tři zakázky malého rozsahu (Síťové přepínače budov MěÚ, Síťová infrastruktura páteřní sítě LAN a Bezpečnost síťového provozu), které jsou fakticky jedinou zakázkou dle technických specifikací zahrnující vybavení místního datového centra od kabeláže, přes firewally a switche až po licence a konfiguraci sítě. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav- výzvy k podání cenových nabídek

Proč byla zakázka účelově rozdělena? To vám dojde, hned jak zjistíte, že celková suma za tři zakázky, kterou zaplatí město, jsou necelé tři miliony korun. Proč je to důležité? Protože na zakázky od 2 mil. Kč musíte postupovat podle režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy poptávku uveřejnit na profilu zadavatele a absolvovat veřejnou soutěž.

Proč je důležité, aby ani jedna zakázka nebyla přes milion korun? Tím se vyhnete limitu stanoveném vnitřní směrnicí města, zakázka nemusí do Rady města a vyřeší se po schválení příslušným místostarostou jednou objednávkou na papíru velikosti A4. Město je schopno vydat takřka 1 mil. Kč bez smlouvy, jen na objednávku!

Jak fakticky proběhla tato zakázka, tedy respektive 3 dílčí? Uchazeči měli týden na podání nabídky, což je nejkratší možná lhůta, nabídku podal vždy jen jeden uchazeč a ve všech případech to byla ALEF NULA, a.s.! 

ANO, to je ta firma, co si napsala analýzu a zadání dodávky, pak jako jediná podá nabídku.

Snad už jen jako bonus – smlouvy na tyto tři účelové zakázky za skoro 3 mil. Kč nebyly zveřejněny do 30 dnů od podpisu (dle § 5 odst. 2 zákona), jejich účinnost je až ode dne uveřejnění, tzn. jakékoliv plnění či platby do 5. února 2020 proběhly bez právního podkladu.   

Musíme říct, že nás to až skoro uráží. Zakázkám a střetu zájmů se ve městě  věnujeme dlouhodobě a takovéto účelové rozdělení je znak nejprimitivnějšího podvodu v rámci veřejných zakázek. Jak by to mohlo projít bez povšimnutí námi? A co hůře, jak by to mohlo projít bez povšimnutí jakýmkoliv kontrolním orgánem, který z toho pro naše město vyvodí patřičné sankce?

Nelze akceptovat  vysvětlení, že za to může odbor IT, který to formálně vypsal a dodávky objednal. Podle směrnice Města bez souhlasu místostarosty Duška nemohl odbor IT na nějakou akci za milion korun ani pomyslet: “O rozsahu a zadání veřejné zakázky II. kategorie rozhoduje vedoucí odboru nebo jím pověřený referent po projednání s vedením Města.”

Účelové rozdělování zakázek s limitem mimo režim zákona trvale kritizuje Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za pochybení tohoto typu běžně rozdává městům pokuty okolo 100.000 Kč a není výjimkou ani trestní stíhání, pokud se prokáže předražení dodávek. Viz také: Krajský soud v Brně potvrdil nezákonné dělení veřejné zakázky

Nevíme, co bylo motivem, proč zakázku rozdělit a přihrát ji tomu, kdo ji definoval. Možná se jen nestíhal termín, zakázka je opravdu v obvyklých cenách a odpovědným osobám z toho nevznikla žádná finanční či jiná výhoda. O tom nelze ani spekulovat. 

V každém případě je tenhle způsob řízení úřadu  pro nás nepřijatelný. Přesně odpovídá naším výhradám, že Jaroslav Dušek je v oblasti IT nekompetentní a jeho post místostarosty je jen politická trafika za hlasy pro Podporu občanů.  K tématu se vrátíme na následujícím zastupitelstvu města. 

Pro pořádek uvádíme, ze výkopové práce se ve městě spustily na začátku října, kdy se řešila i specifikace vybavení sítě. Lhůta pro podání nabídek v zjednodušeném podlimitním řízení, které mělo podle zákona následovat, je 11 pracovních dní. To jen pro očekávané argumenty, že legální postup by ohrozil termín zhotovení či čerpání finančních prostředků.

Pokud nám tento účelový a nezákonný postup nebude přijatelně vysvětlen důvody vyššího zájmu odvracející zásadní škodu, budeme požadovat odvolání Jaroslava Duška z postu místostarosty a vyzveme ho i ke složení zastupitelského mandátu.

Nezbývá nám než věřit, že starosta Picek o těchto zakázkách nevěděl a nekryje naprosto nepřijatelný postup při nakládání s prostředky města.

Autor: Marek Rebicek

zastupitel města za Piráty, člen finančního výboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *