My stavíme v Brandýse-Boleslavi přes Labe nový most? A mohli bychom ho vidět?

Lávka přes Labe

Představitelé současné radnice si zakládají na tom, že nejsou „politici“, že vzešli z občanské společnosti. Jenže v komunikaci s obyvateli města se stali sebevědomými vykonavateli svých idejí a když se na něco zeptáte, odseknou, že je to pro naše děti a máme na to dotaci. Takže občane – přijímej naše dobro!

Stejně tak vzniká nový most, chcete-li lávka pod zámkem pro cyklisty a chodce. Viděli jste o akci za min. 30 mil. Kč, která zásadně výtvarně vstupuje do nejcennějších partií mezi našimi městy, jedinou čárku na městském webu? Existují snad v příslušné komisi pro rozvoj města zápisy o projednání nějakých návrhů a řešení samotného mostu? Zabývalo se tím snad zastupitelstvo, proběhla nějaké veřejná diskuze? Ne, ne, ne a opět ne.

Aby bylo jasno, Piráti jsou pro most – lávku, považujeme to za dobrý nápad, dokonce za zajímavou výzvu po 30 letech přinést do veřejného prostoru významnou stavbu. Ale protestujeme proti té samozřejmé aroganci, kdy si představitelé města zadají studii na most, s nikým ji neprojednají a následně objednají projekt, celkem za 3 mil. Kč, aniž bychom viděli jedinou vizualizaci, zákres do pohledu na zámek, prostě vůbec nevíme jak to bude vypadat. Jediné, co víme, že most bude mít dva pilíře, mostovku ve tvaru U a zábradlí vysoké 1,2m. Máme jediný schematický zákres hmoty do fotky. Lávka samotná podle studie vyjde na cca 30 mil. Kč, ale prý bude dotace a něco se uhradí z příspěvku developera z mezimostí, což je dnes jen příslib, nic se ještě nestaví. Darovanému koni na zuby nehleď?

Už nám to přijde jako modus operandi těchto politiků. Bez podkladů a projednání s veřejností, si objednají bez soutěže projekt mostu, od firmy založené před třemi lety, se kterou nemáme žádné zkušenosti, do nejcennější partie města, celkem příprava za 3 mil. Kč. Rozhoduje o tom neveřejná skupina architektů, která neprošla žádným výběrovým řízením, na webu města ji nenajdete a zadává přes příslušné radní zakázky pro svoje kolegy. Tzv. pracovní skupina je paralelní strukturou mimo komise rady města a tvoří nám tu zásadní rozhodnutí o veřejném prostoru a výstavbě. O akci pak informuje stranický Facebook Našeho Dvojměstí, jeho text okopírují Městské listy a tak tu spolu navzájem mluvíme.

To opravdu na akci za desítky milionů mezi dvěma památkovými rezervacemi nic víc nepotřebujeme? Máme nějaké vizualizace, jak má lávka vypadat z pohledu z mostu, jak nová dominanta ovlivní okolí zámku? Opravdu si tohle nezaslouží širší veřejnou diskusi a informace předem, než se objedná projekt a jeho řízení za 3 mil. Kč? Jak to, že zakázky v tak hodnotném území neprocházejí architektonickou soutěží s /z nadpoloviční většiny/ nezávislou komisí? To je přeci v dnešní době jakýsi samozřejmý standard pro kvalitní architekturu a dobře vedená města!

Pokud máte pocit, že děláme z jedná akce přehnané závěry – rekonstrukce Orlovny nabrala stejný směr. Architektka Blanka Houštecká udělá studii na úpravu Orlovny ve Staré Boleslavi. Nutno uznat, že na první pohled zdařilou a obdobný prostor Boleslav potřebuje, ale je to jeden nápad s pěknou vizualizací bez veřejné diskuze, nepotřebujeme ji?
Samotná rekonstrukce Orlovny je podmíněna dohodou s Katolickou církví o dlouhodobém pronájmu jejich části objektu, město bude investovat i do cizího. Byla snad představena taková dohoda a projednána s veřejností či dokonce v zastupitelstvu s opozicí, aby dlouhodobé závazky města měly širokou podporu? Nebyla, přesto rada města na začátku května bez výběrka objednala projekt na rekonstrukci Orlovny za 1,6 mil. Kč.

To už není exces, ale systematický přístup – my to budeme dělat po svém a vy to berte na vědomí, jde nám o vaše dobro a taky o ty děti.
To že projekty za miliony mohou taky skončit v době ekonomické krize a snížených příjmů města v šuplíku, ani nemluvě.

Autor: Marek Rebicek

zastupitel města za Piráty, člen finančního výboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *