11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – 8.6.2020

Multifinkční hala

záznam celého zasedání zde
https://www.youtube.com/watch?v=meV4yLvkUqs

zkrácený textový komentář od našich zastupitelů Patricka Zandla a Marka Řebíčka

Z postu místostarosty města odstupuje Petr Kváča (Naše Dvojměstí).

Opozice navrhuje ponechat dva místostarosty jako mají ostatní obce podobné velikosti. Znamenalo by to úsporu 1 milionu Kč ročně. Koalice návrh odmítla, ačkoliv množství odvedené práce mezi minulým volebním obdobím a timto se vlastně nezměnilo.

Koalice se bojí kázně a neumožňuje demokratickou tajnou volbu nového místostarosty.

Neuvolněným statutárním místostarostou byl zvolen Petr Soukup. Bude mít na starosti všechno, co Petr Kváča, vyjma oblasti školství a v nepřítomnosti bude také zastupovat starostu. Školství bude řešit starosta Vl. Picek.

Novým radním byl zvolen Petr Kváča. Je to trochu únavné, hodinka úřadování je za námi, ale musí to být, tyhle právní náležitosti musí mít město v pořádku, i když si tedy říkáme, že to mohlo být levnější ma mohli jsme plat jednoho místostarosty ušetřit.

17:00 – Probírá se zpráva o činnosti BBM, která se jako městská společnost mimo jiné stará o vytápění na sídlišti v Brandýse. Firma je momentálně ve ztrátě a jako členové dozorčí rady jsme upozornili na to, že firma je ve velmi špatné kondici a bez obchodního vedení. Podrobněji budeme referovat.

18:00 – Projednává se parkování na bývalé tržnici vedle ulice Karla Tájka, na která přišla petice. Jsme toho názoru, že o tom, zda tu má parkovat nadále policie, by měli rozhodnout obyvatelé okolních domů. Ti by měli říct, zda zde chtějí mít parkoviště nebo něco jiného, třeba stromy nebo hřiště atd. Přislíbilo se projednat to s petenty (jejichž petice se ovšem týkala horní části pozemku).

18:10 Zpráva o výstavbě haly ZŠ Palachova. Prezentují se posuny v návrhu. Stavba bude obložena měděnou krytinou, je vhodná do památkové zóny a strukturálně má odpovídat krytině okolních střech. Je to větší investice, ale je to bezúdržbové.

18:30 se začala probírat těžba štěrkopísku v lokalitě U Jatek a Tapas Borek. Návrh ODS je přehodnotit situaci a my navrhujeme, začít znovu jednat s těžařem o tom, jak situaci uspokojivě vyřešit ku prospěchu a v zájmu všechn, než se pořád soudit a držet všechny strany v nejistotě. Jednání je vzrušené, muselo by se revokovat starší usnesení zastupitelstva, které ukládá soudit se do roztrhání těla. Návrh na ukončení sporu nebyl schválen, ale pan Homolka říká, že uvažuje o nějakém dalším jednání s těžaři. My navrhujeme, aby diskuse byla za širší účasti i ostatních zastupitelů, protože je to důležitá věc a musí se na ní najít shoda dobrá pro všechny.

Po čtvrthodinové přestávce (přijaté výhody: chlebíčky) pokračujeme v jednání, jsme u bodu 4, zpráva o činnosti Technických služeb. Z minulé diskuse jen vytahujeme dotaz, kam zmizela lavička Václava Havla, která byla před knihkupectvím Sylvie. Tu někdo zřejmě omylem poškodil a je v opravě.

20:40 – Zajímavá informace z Přehledu rozvojových lokalit: během patnácti let očekáváme, že počet obyvatel našeho města vzroste o patnáct tisíc obyvatel, tedy téměř na dvojnásobek. Během nejbližších pěti let se čeká růst o pět tisíc obyvatel.

Letos bylo nepřijato do školek v naší spádové oblasti 120 dětí. Vznikla debata, jaká byla dělící čára pro nepřijetí dětí – zastupitelé jsou nespokojeni se stavem kapacity školek.

21:20 – Schválila se pětimilionová dotace veslařům v Kondoru a Houštka – Stránky atletického oddílu Atletika Stará Boleslav a Ondrej Synek se příkladně zdržel hlasování kvůli střetu zájmů. O průběhu dotací na sport referoval místostarosta Petr Soukup.

Zastupitelstvo skončilo krátce po desáté hodině, před tím ještě Naše Dvojměstí a Podpora občanů prosadily nesystémovou změnu do územního plánu, když změnili lokalitu spoluvlastněnou jedním ze zastupitelů Dvojměstí na oblast určenou pro bydlení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *