ROZVOJ MĚSTA A DEVELOPERSKÉ PROJEKTY 2021

projekt sedmikr8skov

Pracovní skupina zastupitelů věnující se rozvoji města Brandýsa funguje od září, schází se zhruba v měsíčních cyklech. Jejím zadáním je najít shodu na tom, jak by město mělo přistoupit k očekávanému nárůstu obyvatel. Ti se do města dostávají především prostřednictvím developerské výstavby, přičemž již dnes zpracovávané plány developerů naznačovaly možnost, že město by se za dvacet let mohlo rozrůst na dvojnásobek obyvatel, tedy o 20 000 lidí. Takovou rychlost růstu ale nepovažujeme za možnou, negativně by se projevila na životě stávajících a samozřejmě i nových obyvatel. Co s tím? To se intenzivně řeší a probírá.

Hlavním problémem je vybavenost města. Developer si sám postaví silnice v sídlišti, ale řešení hlavních silnic a ulic je na městě. Stejně tak čistička odpadních vod, centrální kanalizační řad, ale i školy a školky.

Úzkým hrdlem je dnes čistička odpadních vod, která neumožňuje dnes ve městě připojovat nové developerské projekty, navýšení kapacity potrvá a bude stát čtvrt miliardy. Proto padlo společné rozhodnutí, že pro nejbližších 10-15 let není možné akceptovat navýšení počtu obyvatel o více jak 7500 lidí už jen s ohledem na kapacitu zrekonstruované čističky – a i to není vůbec málo.

Dalším limitem je kapacita školství. Při takovém počtu obyvatel bude chybět základní škola, to už se nějakou boudičkou na stávajících školách nevyřeší. Podobně školky. Podkladem pro takové úvahy je Strategický plán rozvoje města a potřebná částka jen pro základní obsluhu nových obyvatelů je kolem jedné miliardy Kč, tedy kolem 130 000 Kč na nového obyvatele.

Tuto částku samozřejmě nemohou za nové obyvatele zaplatit obyvatelé stávající. Pracovní skupina připravuje mechanismus, jak tuto částku převést na nové obyvatele, tedy zjednodušeně řečeno, jak to udělat, aby si s koupí nového bytu zaplatili i za novou městskou infrastrukturu, kterou pro ně město musí vytvořit a kterou nezaplatí z daní. To vypadá jednoduše, ale tak jednoduché to není. Problémem pro město jsou například obyvatelé, kteří zde nemají trvalé bydliště a tedy za ně město nedostává peníze na daních, ale musí i přesto za jejich obsluhu platit. Navíc mechanismus musí být spravedlivý, nediskriminující a odpovídat zákonu, který na toto není přiliš připraven.

Počítáme s využitím plánovacích smluv, tedy s tím, že rozvojové plochy budou „pod regulačním plánem“ a bude se vybírat příspěvek na infrastrukturu podle rozměru zastavěné plochy nebo podle počtu bytových jednotek. Nyní se vede debata o tom, jak velký příspěvek by měl být – zda spíše nižší a počítat s tím, že řadu infrastruktury postavíme z dotací, nebo – jak navrhujeme my – spíše vyšší a nepočítat s nejistým příjmem z dotací, který není nárokovatelný. Vyšší částka podle nás lépe zhodnotí atraktivitu města a do města se tak spíše přistěhují lidé, kteří ocení jeho přednosti.

Prosazujeme několik dalších přístupů: především to, aby tato částku neplatila pro individuální výstavbu, tedy především pro stávající obyvatele města, kteří vlastně „již přispěli“. A za druhé, požadujeme, aby se součástí povinně stavěné infrastruktury stala optická síť, tedy aby každý hromadně projekt byl již od počátku připojený k vysokorychlostnímu internetu. Optická síť je pro nás stejnou samozřejmostí, jako silnice či chodník a její pozdější doplnění je problematické.

Žhavým tématem je Sedmikráskov. Projekt, který se zjevil z čistého nebe a o němž jsme již psali. Extenzivní projekt zaseká oblast Zahradního města nárůstem dopravy a nesouhlasíme s jeho realizací, ačkoliv se město k jeho realizaci již dříve zavázalo. Developer se totiž vyhne zmíněnému poplatku kvůli dříve uzavřeným smlouvám. Pokud nevyřeší dopravní situaci v místě například napojením oblasti na ulici Průmyslová a nejenom na ulici Pražská, nebude projekt pro zastupitele přípustný.

Úkolem členů pracovní skupiny je do příště precizovat a vyargumentovat částku, kterou považují za své strany a hnutí za optimální jako příspěvek developerů na infrastrukturu města. Na ní se bude hledat shoda v lednu tak, aby plán jednotného přístupu města ke všem novým developerskm projektům mohl být již z kraje roku 2021 platný a občané města ani developeři nemuseli žít v nejistotě.

PS: Na snímku Sedmikráskov z té správné obrazové perspektivy. Ve skutečnosti to bude mnohem nahuštěnější a tahle zeleň tam bude v roce 2040, kdy už zase budou fasády podstatně sešlejší…

Autor: Patrick Zandl

zastupitel města za Piráty v letech 2018-2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *