Kluci z basketu a ubytovna pro zahraniční dělníky místo školy

Místo středoškolského internátu pro mládež provozuje radní města ubytovnu pro zahraniční dělníky za peníze Středočeského kraje? Je to další absurdní příběh z Našeho dvojměstí…

Příběh sám se nepíše lehce. Petr Čeněk i Michal Ornst zde vychovali generace dětí, za což jim patří díky. Jenže zatímco nedávný příběh o vlastnictví Sportcentra byl vlastně jen povzdechnutím nad transparentností politiků, tento příběh cizinecké ubytovny na Branžováku už je daleko za hranou. 

V roce 2019 pronajal ředitel Střední zemědělské školy v Brandýse Michal Ornst, současně předseda místního basketu, svému kamarádovi, faktickému šéfovi klubu a radnímu města Petrovi Čeňkovi nenápadný dům. Dvoupodlažní objekt o výměře 800 m2, s dvorním traktem a zelenou fasádou bez dveří v ulici Petra Jilemnického č. 14, neboli v kopci Branžovák. Dům je internát zemědělky a majetek Středočeského kraje. Pronájem nebyl nikdy soutěžen, smlouva šla z ruky do ruky kamarádovi a pan Ornst opomněl vložit smlouvu do registru státu. Objevila se tam až před týdnem, po roce a půl od podpisu, čímž se mimo jiné stala neplatnou. A objevila se v registru až poté, když jsme se zeptali na krajském úřadě, kdo má brandýský internát vlastně pronajatý?

No a teď to podstatné. Kolik dělá nájem budovy s desítkami lůžek, kterou radní Petr Čeněk pronajímá zahraničním dělníkům? 25.000 Kč měsíčně. Ano, slovy dvacet pěttisíckorunčeských měsíčně za ubytovnu o výměře 800m2 o desítkách lůžek hned u náměstí. Za tyhle peníze si pronajmete leda tak rodinný domek. Srovnatelných nemovitostí je v Brandýse naprostý nedostatek bez ohledu na cenu. 

Cena za lůžko v ubytovnách tohoto typu je 6-10.000 Kč, takže měsíční nájem kraji zaplatí jeden pokoj. Pronájem od školy je bez kauce a hradí se zpětně, to také není běžné ustanovení nájemní smlouvy. Řekli byste, že se jedná o obvyklé podnikání?

Na jednu stranu město za drahé peníze opravuje sociální byty Na Prádle. Na druhou stranu si radní města, šéfredaktor městských novin a šéf finančního výboru v jedné osobě natajno pronajme ubytovací kapacitu veřejné instituce. Za situace, kdy ji mohl získat pro město a rozšířit městský bytový fond pro potřebné. Ano, kraj by nám nepotřebnou budovu prodal, místo toho, aby ji pod cenou pronajímal.  

Toto nelze přejít mlčením ani kvůli zásluhám. 

Jak má tenhle příběh pokračovat? Ještě pořád je to jen opoziční hašteření, neboť z erárního krev neteče a škoda si nevzít, když máte kamarády? Nebo chceme konečně město spravovat jinak? Tak, abyste nemuseli sedět v zastupitelstvu, když chcete sportovat?

Autor: Patrick Zandl

zastupitel města za Piráty v letech 2018-2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.