Jak přilákat doktory do města

Bez dobrých doktorů ve městě to zkrátka není ono. Koho by bavilo obvolávat celou Prahu, zda by vás nevzali na ošetření. Jenže s doktory to nikdy nebylo jednoduché a dobrý doktor byl pro město odjakživa požehnáním. Dnes tomu není jinak.

Jenže i našeho města se týká celorepublikový trend, kdy lékaři stárnou, zmenšují svou praxi či odcházejí do penze a noví nepřicházejí. Zejména ve Středočeském kraji mají zdravotníci na výběr odejít na privátní kliniky, věnovat se dobře placené soukromé praxi nebo si vybrat pro zahájení praxe obce, které je podpoří. 

Piráti provedli průzkum, v rámci něhož se dotázali čerstvých absolventů medicínských oborů, co by považovali za rozhodující pro výběr místa výkonu své praxe. Sešlo se několik stovek odpovědí zejména od začínajících stomatologů, pediatrů a praktických lékařů. A tato data jsou pro nás velmi cenná. Co z nich plyne?

Tak především, téměř 80 % respondentů uvedlo, že plánují otevřít vlastní praxi, z toho více než polovina by si ji ráda otevřela za tři roky, 40 % by to rádo stihlo ještě dříve. To je ta dobrá zpráva. 

Ačkoliv téměř čtvrtina respondentů uvedla, že by si praxi ráda otevřela ve velkoměstě, stejný počet respondentů považoval za přitažlivé město kolem 20 000 obyvatel, tedy o velikosti Brandýsa-Boleslavi. 

Pobídky rozhodují

Naprostá většina respondentů (78 %) uvedla, že by při výběru místa praxe věnovala pozornost pobídkám a podmínkám.  Jaké pobídky jsou zajímavé?

Pozoruhodné je, že méně atraktivní byla nabídka městského bytu, tedy dotovaného bydlení. Za “nezajímavou” ji označilo 34 % dotázaných, za “velmi zajímavou” jen 17 %. 

Obrácená byla situace se školkami. Garantované místo v kvalitní školce považovalo za velmi zajímavé 31 % dotázaných, naopak nezajímavé bylo pro 18 % respondentů. Ve většině případů o ni byl zájem vlaznější, ale dost možná i proto, že potřeba nebyla pociťována dosti naléhavá. V doplňkovém dotaze, zda by školku ocenili již od dvou let, už takový zájem nebyl. Dítě si chtějí spíše užít nebo počítají s tím, že se mu chce věnovat partner. 

Zdravotnický personál zjevně oceňuje, když může některé starosti pustit z hlavy a věnovat se pacientům. 

Druhým směrem úvah je pomoc s pronájmem a výbavou ordinací. Za dnešní finanční situace si může málokterý začínající lékař dovolit investovat mnoho milionů do pronájmu a výbavy ordinace, zatímco pro město je to výrazně jednodušší. Celkem 43 % respondentů považuje za velmi zajímavou nabídku prostoru pro ordinaci, dalších 21 % to považuje za “zajímavé” a naopak jen 18 % za nezajímavé. 

Příspěvek či pomoc se základním vybavením ordinace by velmi zaujalo 40 % respondentů, naopak nezajímavý je pro 22 %. Menší zájem byl o dotování platu zdravotní sestry, třetina respondentů jej nepovažovala za zajímavý, 21 % za velmi zajímavý. 

Zcela přesvědčivá byla situace v osobní podpoře bydlení – 51 % respondentů uvedlo, že by za velmi zajímavou považovala možnost získat stavební pozemek za rozumných podmínek. 

Z následujícího kvalitativního průzkumu mezi začínajícími lékaři bylo zřejmé, že situace je velmi různorodá v závislosti na jejich finančních možnostech a rodinné situaci. Absolventi se také obávali, aby se výměnou za pobídky od města nevzdávali své nezávislosti, například nebyli tlačeni k provádění lékařských výkonů pod cenou či nebyli jinak omezováni radnicí ve výkonu své činnosti. Velmi zohledňována byla jak příjemnost města pro život jako takový, tak například i dobrá dopravní obslužnost do Prahy či možnosti kulturního vyžití. 

Je zřejmé, že pokud budeme chtít nabídnout občanům kvalitní zdravotní péči, budeme muset k pobídkám přistoupit. Mnohé z nich by měly smysl i pro občany, například vkusná městská poliklinika, v níž by byly příjemné ordinace pro lékaře, by zjednodušila lékařům start a zároveň občanům umožnila najít služby na jednom místě. Také nabídka městských bytů je v možnostech našeho města, zatímco nabídka pozemků je zde velmi limitovaná. Naší dlouhodobou snahou by ale mělo být takové možnosti získat a přilákat zdravotnický personál pobídkami, které zaujmou nové zdravotníky a zároveň budou přístupné i pro ty stávající. 

Podobný systém je ostatně potřeba uplatnit i v ostatních oblastech, v sociální sféře včetně školství, a to tak, aby město přilákalo lidi, kteří budou život v našem městě nadále zlepšovat. 

Autor: Patrick Zandl

zastupitel města za Piráty v letech 2018-2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *