O nás

Koalice Pirátů se Starosty a nezávislými pro Brandýs nad Labem – Starou Boleslav spojila síly, aby pomohla rozvoji našeho města a zajistila spokojenější život jeho občanům. Rozmanitost naší kandidátky nabízí jak zkušenosti s komunální politikou i byznysem v soukromé sféře, tak svěží energii a nové přístupy v řešení problémů.

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav potřebuje řešit celou řadu projektů, které sahají mimo hranice města. Takovými jsou například obchvat Staré Boleslavi nebo vlakotramvajové spojení do Prahy. Je proto velmi důležité, že Piráti i STAN se mohou obrátit se žádostí o pomoc a spolupráci na své kolegy zastupitele v Praze i středočeské krajské zastupitele.

Česká pirátská strana (zkráceně i oficiální zkratkou Piráti) je česká politická strana založená v roce 2009. Od voleb v roce 2017 je to třetí největší strana v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s 22 ze 200 křesel.

Program strany se zaměřuje na politickou transparentnost, osobní odpovědnost politiků, boj proti korupci, e-government, podporu malých a středních podniků, předcházení daňovým únikům a odlivu kapitálu z Česka skrze zahraničně vlastněné firmy, financování místního rozvoje, účast veřejnosti na demokratickém rozhodování a ochrana občanských svobod. Strana také předložila návrhy a reformy v oblasti daní, vzdělávání, vědy, zdravotnictví, životního prostředí, kultury, průmyslu a obchodu, zemědělství, justice a zahraničních vztahů.

Starostové a nezávislí (STAN) je české politické hnutí založené v roce 2009. Zaměřuje se především na komunální politiku na úrovni obcí a krajů. Své zástupce má ale i v Poslanecké sněmovně, Senátu a Evropském parlamentu.

K základním prioritám hnutí patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být založena na zásadě šetrnosti (v nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i obezřetnými krajinnými zásahy).

Program se dá jinými slovy chápat tak, že hnutí podporuje princip subsidiarity, chce tedy, aby o věcech s místním dopadem rozhodovaly místní samosprávy, pokud je to efektivní. Dále se zasazuje o celkovou decentralizaci moci, omezení byrokracie, potírání korupce a zneužívání moci. Podporuje také evropskou integraci, kvalitní vzdělávací systém a investice do vědy. V otázkách ekonomiky státu se zasazuje o tržní principy s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. V neposlední řadě dbá na ochranu životního prostředí.